De lijst met RTS-deskundigen is bewust samengesteld uit zowel reguliere ggz psychotherapeuten als uit alternatieve therapeuten en coaches. Ook staan er bewust zowel christelijke als niet-meer-christelijke hulpverleners op de lijst. Waarom is dat?

Regulier of alternatief

Elke persoon met RTS en/of die de geloofsgemeenschap verlaat is weer anders.
De één voelt zich het meest veilig bij reguliere zorg, terwijl de ander daar juist een sterke afkeer van heeft. Personen die van kinds af aan leerden geloven in dat wat onzichtbaar is, kunnen zeer gevoelig zijn voor suggestie/onzichtbare energie. Dit houdt in dat de één juist op dat gebied snel ‘verlichting’ van bijvoorbeeld spanningsklachten ervaart, terwijl de ander juist niets (meer) van die ‘zweverigheid’ moet hebben.
Binnen sommige christelijke kringen wordt met argwaan gekeken naar ‘New Age’- achtige praktijken. Dat maakt dat de één daar huiverig voor is, terwijl de ander tijdens het vinden van de éígen weg júíst gebruik wil maken van wat eerder ‘verboden’ was.

Hulpverleners op de RTS lijst erkennen elkaars specifieke positie en deskundigheid en zijn zich bewust van het feit dat ze elkaar aanvullen en tot steun zijn.

Christelijk of niet-meer-christelijk

Zoals gezegd: elke persoon met RTS en/of die de geloofsgemeenschap verlaat is weer anders.
De één voelt zich het meest veilig bij een christelijke hulpverlener, omdat er bijvoorbeeld een diepe angst kan zijn dat anders mogelijk de duivel de therapie zal beïnvloeden. Sommige cliënten vragen bijvoorbeeld om hardop een gebed uit te mogen spreken bij aanvang van een sessie.
De ander voelt zich juist onveilig bij een christelijke therapeut, omdat dit bijvoorbeeld de angst om veroordeeld te worden oproept of omdat men bang is als een (stiekem) ‘evangelisatieproject’ te worden beschouwd.

Hoewel zowel de christelijke als de niet-meer-christelijke RTS hulpverleners op deze lijst o.a. geselecteerd zijn op hun vermogen om de cliënt wérkelijk vrij te laten op levensbeschouwelijk gebied (zie ook de lijst met voorwaarden voor RTS-hulpverleners), is er alle begrip voor de specifieke gevoeligheden en mogelijke angsten die kunnen leven bij de hulpvrager. Hulpverleners op de RTS lijst vinden het daarom allemaal volkomen oké en begrijpelijk dat hen eerst wordt gevraagd naar hun levensbeschouwelijke overtuiging. Maak daar dus gerust gebruik van als hulpzoeker.

Gezocht

Het liefst hadden we gewild dat er evenveel ggz therapeuten als alternatief hulpverleners op de lijst zouden staan. En datzelfde geldt voor evenveel christelijke als niet-meer-christelijke hulpverleners. Helaas is dit momenteel niet het geval. Er is een groot tekort aan niet-meer-christelijke ggz-psychotherapeuten. Ben of ken je zo iemand, laat het alsjeblieft weten!
Wil je meer weten over de voorwaarden waaraan een RTS therapeut moet voldoen? Klik dan hier