Op deze website vind je informatie over schadelijke gevolgen voor de sociale – en identiteitsvorming die een religieuze opvoeding soms kan hebben. Dit kan gaan over relatief kleine gevolgen (zoals onzekerheid) tot ernstige gevolgen (zoals depressie, arbeidsongeschiktheid en suïcidaliteit). In ernstige gevallen spreken we van Religieus Traumasyndroom (RTS).

Doel

  • Meer inzicht bieden in het verband tussen religieuze denkbeelden en identiteitsvorming
  • Zoveel mogelijk verspreiden van informatie over Religieus Traumasyndroom en daarmee een bijdrage leveren aan (h)erkenning voor slachtoffers en tevens preventie van nieuwe slachtoffers
  • Actief benaderen van de doelgroep, zoals hieronder gespecificeerd

Doelgroep

  • Iedereen die opgroeide binnen een religieus gezin en/of een religieuze groepering
  • Ouders, leerkrachten en docenten die zich inspannen voor en/of geconfronteerd worden met een religieuze opvoeding
  • Kerkwerkers, religieuze leiders en predikanten
  • Psychosociaal hulpverleners, zowel seculier als christelijk

Iedereen herkent wel iets

Deze site beschrijft zowel de milde als de ernstige vormen van identiteitsonderdrukking en -schade door allerlei religieuze denkbeelden. Hoewel de informatie ook herkenbaar kan zijn voor personen afkomstig uit andere religies, richt deze site zich in het bijzonder op de impact die christelijke denkbeelden kunnen hebben. De meeste christenen en ex-christenen (uit allerlei ‘hoeken’/ gezindtes) zullen wel wat van de genoemde verschijnselen bij zichzelf herkennen. Dit is ‘normaal’ en betekent niet meteen dat je religieus getraumatiseerd bent.

Wanneer je een religieuze achtergrond hebt, is het zinvol om minstens één keer in je leven kritisch te kijken naar de manier waarop je religieus gevormd of ‘geprogrammeerd’ bent. Zelfs al ben je het inhoudelijk eens met wat je is aangeleerd, dan is het toch nuttig om meer inzicht te krijgen in de gevolgen daarvan voor jezelf en/of voor anderen.

Eenzijdig

Inzoomen op de moeilijke kant van religie geeft helaas een wat eenzijdig beeld. Religie bood en biedt mensen immers ook houvast, troost en inspiratie. Dit blijft echter volledig overeind staan, ook wanneer op deze site de vinger op de zere plek wordt gelegd. Het één sluit het ander niet uit. Sterker nog: door goed te kijken naar de schadelijke aspecten en hun gevolgen, krijg je meer inzicht in hoe personen en groeperingen (religieus) gezond kunnen blijven en/of worden.

Confronterend

Het kan pijnlijk en confronterend zijn om je te verdiepen in de moeilijke kanten van iets dat je misschien ook dierbaar was of is. Ter aanmoediging willen we het volgende meegeven:

Nieuwe inzichten zijn als lampjes die het donker verlichten, zodat waar nodig puin geruimd kan worden.

Kies je lees- en verwerkingstijd zorgvuldig en probeer moedig te zijn.

Informatie

Via het menu aan de bovenkant is de informatie overzichtelijk (terug) te vinden.

Uitnodiging

Wil je je verhaal doen, zoek je lotgenoten of een ervaringsdeskundige therapeut in je eigen omgeving? Wil je een RTS-deskundige uitnodigen op een gemeenteavond of themabijeenkomst? Wil je een lezing of een gastles aanvragen? Neem gerust contact op via het contactformulier.