De lijst met verschijnselen die bij Religieus Traumasyndroom (RTS) kunnen voorkomen, is lang. Dat komt doordat de oorzaken divers en ingrijpend zijn. Alle genoemde oorzaken hebben namelijk invloed op de (ontwikkeling van de) identiteit en daarmee op alles wat iemand persoonlijk raakt. Op deze pagina vind je meer uitleg over het verband tussen de klachten en de religieuze overtuigingen.

LET OP:

 1. We benoemen hier enkel de leer-gerelateerde oorzaken. Er zijn helaas ook veel gevallen waarbij ernstige misstanden de oorzaak vormen van diepe trauma’s. Denk dan bijvoorbeeld aan seksueel misbruik, ‘homogenezingen’ of ‘duiveluitdrijvingen’. Omdat deze vorm van misbruik van iemands identiteit ten diepste voortkomt uit de leer en het mensbeeld van de dader en/of de groepering, ligt onze focus op de leer.
 2. Met het leggen van deze verbanden beweren we niet dat deze klachten altijd deze oorzaken hebben. Alle genoemde klachten kunnen meerdere oorzaken hebben. Voorzichtigheid is altijd geboden.
 3. Genoemde oorzaken zijn lang niet altijd het enige verband met de klachten. De reden dat een religieuze overtuiging bij de één wel schadelijke gevolgen heeft en bij de ander niet, heeft ook te maken met factoren als hoe de sfeer in het gezin was, iemands gevoeligheid en intelligentie, de mate waarin noodzaak/dwang werd ervaren, de mate van geslotenheid van de groepering, andere traumatische voorvallen binnen het gezin/de groepering, enzovoorts.
 4. Deze website is er niet om uitspraken te doen over het waarheidsgehalte van de religieuze overtuigingen. Wij willen alleen wijzen op mogelijke verbanden tussen overtuigingen en klachten.

Deze lijst is de moeite van het overwegen waard door iedereen die religieus werd opgevoed en/of langere tijd intensief bezig is (geweest) met religie. Zowel religieuzen als ex-religieuzen kunnen hierin herkenning vinden.

Op religie gebaseerde ideeën die verband kunnen houden met de bij RTS behorende verschijnselen

Volgorde is willekeurig. Klik op de ingevoegde links voor meer informatie.

 1. Slechts één waarheid (buitensluiting andersdenkenden, angst om af te wijken, zwart-wit-denken).
 2. Niet van deze wereld zijn (angst voor de buitenwereld, sociale onbeholpenheid buiten de groepering).
 3. Negatief zelfbeeld (schuld, schaamte en onzekerheid als basishouding).
 4. Onderdrukte gevoelens (niet weten wat je wilt, geen grenzen kunnen aangeven, emotionele ‘armoede’).
 5. Angst voor straf (proberen niet op te vallen en niemand boos te maken’, perfectionisme, fatalisme).
 6. Extern gezag (gevoelig voor onderdrukking/narcisme, ’de ander’ bepaalt).
 7. Koppeling tussen liefde en lijden (ongezonde relationele programmering).
 8. Geestelijke strijd (voortdurend leven in oorlogsgebied, chronische spanningsklachten).
 9. Zonde tegen de Heilige Geest (doodsangst, twijfel en onzekerheid).
 10. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen (besef van angst komt achteraf/ ptss-klachten).
 11. Angst voor de hel (actief angstnetwerk en nachtmerries, angst voor afwijzing en de dood).
 12. Eerst religie, dan het kind (liefde onder voorwaarden, diep [onbewust] basisgevoel van afwijzing en miskenning).
 13. “En hij zal over u heersen” (onderdrukking van de vrouw en van ‘het vrouwelijke’).
 14. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw (aangeleerde passiviteit en naïef wereldbeeld).
 15. Seksuele onderdrukking (seksuele geremdheid, seksueel naïef, seksueel ‘verknipt’).