Religieus Traumasyndroom (RTS) is een complexe aandoening die betrekking heeft op de gehele persoonlijkheid en vele symptomen kent. Ze hoeven niet allemaal tegelijk en ook niet in dezelfde mate voor te komen.

Het komt regelmatig voor dat de als eerste ervaren verschijnselen zich uiten in de vorm van lichamelijke klachten. In onderstaand overzicht hebben we deze klachten niet opgenomen, omdat vrijwel alle lichamelijke klachten in principe kunnen ontstaan als gevolg van langdurige (genegeerde) stress en spanning. Probeer erop bedacht te zijn dat wanneer je onverklaarbare lichamelijke klachten hebt, de achterliggende oorzaak psychische spanning kan zijn.

Rondom deze psychische klachten is onderstaand overzicht samengesteld. Achter de klachten vind je genummerde linkjes die verwijzen naar één van de genoemde oorzaken. Deze oorzaken zijn ook overzichtelijk te vinden op de pagina ‘Oorzaken‘.

Let op: Wanneer je bij jezelf één of meerdere symptomen herkent, hoeft dit niet te betekenen dat de oorzaak dus bij religie ligt. Voorzichtigheid is hier geboden. Onderstaande verschijnselen kennen vele oorzaken. Trek dus geen overhaaste conclusies!

Wil je weten of jij mogelijk RTS hebt? Klik dan >HIER< voor een zelftest.

Mensen die lijden aan RTS kunnen last hebben van de volgende verschijnselen:

Cognitief

 • verwarring/ snel beïnvloedbaar door de mening van de ander (1) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (13)
 • slecht of niet ontwikkeld vermogen tot kritisch denken (1) (3) (4) (5) (6) (7) (10) (11) (13)
 • negatieve gedachten met betrekking tot het eigen kunnen (3) (5) (6) (7) (9) (10)
 • gebrek aan eigenwaarde (3) (6) (7) (12)
 • zwart-wit-denken (1) (4) (8) (10) (11) (13)
 • perfectionisme (3) (5) (8) (9) (11)
 • moeite met het maken van keuzes (1) (4) (5) (6) (9) (10) (11) (13)
 • moeite met weten wat men wil (4) (5) (6) (13) (14)
 • slecht of niet ontwikkelde creatieve vermogens (4) (5) (6) (13) (14)

Emotioneel:

 • depressie (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (15)
 • angst (gedachten aan de ‘zonde’, de duivel en de hel, angst voor veroordeling, nachtmerries en herbelevingen) (1) (3) (5) (8) (9) (10) (11) (13) (15)
 • woede (4) (6) (7) (10) (12) (13) (15)
 • rouw/verdriet (4) (6) (7) (10) (12) (13) (15)
 • schuldgevoel (3) (4) (5) (9) (10) (11) (12) (15)
 • eenzaamheid (2) (4) (6) (7) (9) (10) (12)
 • spanningsklachten (1) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (15)
 • moeite plezier te ervaren (2) (3) (4) (5) (8) (9) (10) (11) (15)
 • verlies van betekenis (1) (4) (6) (7) (10) (12)

Relationeel

 • Moeite met grenzen aangeven (3) (4) (5) (6) (7) (12) (13) (15)
 • Gevoelig voor onderdrukking/overheersing en machtsmisbruik, zowel in de rol van ‘dader’ als in de rol van ‘slachtoffer’ (3) (4) (6) (7) (10) (11) (12) (13) (15)
 • Menen dat het normaal is wanneer liefde pijn doet (3) (4) (6) (7) (10) (12) (15)
 • Moeite met het dragen van de eigen (psychologische) verantwoordelijkheid (4) (6) (7) (13) (14)
 • Ongepast overnemen van verantwoordelijkheid van de ander (4) (5) (13)
 • Relatief veel bezig zijn met ‘schuld’ (1) (3) (5) (7) (8) (9) (10) (11)
 • Moeite met conflicten (1) (4) (5) (10)
 • Moeite met kwetsbaarheid (veel te kwetsbaar of juist totaal niet kwetsbaar zijn) (4) (6) (7) (12) (15)

Sociaal

 • verlies van het sociale netwerk (1) (5) (6) (7) (8) (10) (12)
 • scheiding van familie (1) (5) (6) (7) (8) (10) (12)
 • sociale onbeholpenheid en onzekerheid (de ‘taal’ en de gebruiken van buiten de groep niet kennen) (2)
 • wantrouwen en paranoia (2) (3) (8) (9) (10) (11)
 • moeite met vrienden maken (2) (3) (8)
 • moeite om financieel onafhankelijk te zijn (6) (13)
 • kwetsbaar voor financieel misbruik (6) (7) (11) (13)
 • onzekerheid over eigen fysieke voorkomen/uitstraling (2) (3)
 • niet goed voorbereid op de arbeidsmarkt (2) (6) (13) (14)

Seksueel

 • Seksuele geremdheid (3) (4) (8) (9) (11) (15)
 • Seksuele perversie en/of seksueel geweld (3) (4) (6) (7) (10) (13) (15)
 • Seksuele onwetendheid, naïviteit en hierdoor kwetsbaar voor seksueel misbruik (2) (6) (7) (13) (15)
 • Schaamte voor (de werking van) het eigen lichaam (3) (15)
 • Erectiestoornissen en vaginisme (3) (4) (15)
 • Seksualiteit sterk gekoppeld aan schuld en schaamte (3) (4) (5) (7) (10) (11) (15)

Cultureel

 • onbekend zijn met seculiere muziek (2) (8) (11)
 • onbekend zijn met tv-programma’s, films en series (2) (8) (11)
 • onbekend zijn met mode en make-up (2) (3) (8) (11)
 • onbekend zijn met bioscoop, café, feestjes, dansen (2) (8) (11)
 • onbekend zijn met diverse kunstvormen en de toegevoegde waarde van kunst niet begrijpen (2) (4) (13)
 • zich ‘vreemd’/’vervreemd’ voelen > onzekerheid en gemis saamhorigheidsgevoel (2) (4) (12) (15)

Wil je meer weten over hoe deze klachten kunnen ontstaan en met welke religieuze overtuigingen zij (mogelijk) verband houden? Klik dan >HIER<.